Bc. Eva Roupcová

Diplomová práce

Dvanáctitýdenní ambulantní řízený program s kombinovanou zátěží po aorto-koronárním bypassu (CABG): vývoj svalové síly

Twelve-week outpatient rehabilitation programme with combined training after coronary artery bypass graft (CABG): development of muscle strength
Anotace:
Cílem práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního ambulantního říze¬ného programu s kombinovanou zátěží u pacientů po aorto-koronárním bypassu (CABG) na vývoj svalové síly, dále vliv kombinovaného tréninku na výkon¬nost, aerobní kapacitu a antropometrické parametry. Studie se účastnilo 9 paci¬en¬tů (mužů) průměrného věku 64  7 let s hodnotami průměrné ejekční frakce levé komory 50  12 %. Rehabilitační …více
Abstract:
The aim of the study was to evaluate the influence of a twelve-week outpatient cardiac rehabilitation programme with combined training in patients after coronary artery bypass graft (CABG) on the development of muscle strength, of performance, of aerobic capacity and of anthropometric parameters. In the study were involved 9 men of average age 64  7 years with average values of ejection fraction of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Chludilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta