Mgr. Vendula Horáková

Diplomová práce

Právo na obhajobu a jeho realizace v trestním řízení

The Right to Defense and Its Realization in the Criminal Procedure
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právem na obhajobu, zejména pak jeho realizací. Hlavním cílem je srovnání české právní úpravy práva na obhajobu s právní úpravou německou a rakouskou, na základě čehož jsou vyvozeny podněty pro případné legislativní změny trestního řádu České republiky, ale též je upozorněno na nedostatky zahraničních úprav. V úvodu práce je vymezena základní terminologie práva na obhajobu …více
Abstract:
The thesis deals with the right to defense, especially with its realization. The main purpose of this thesis is to compare the Czech legal regulation of the right to defense with the legal regulation of Germany and Austria, on the basis of that suggestions for possible legislative changes of the Czech criminal code are drawn. Also it is pointed out the shortcomings of foreign regulations. At the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta