Bc. Vendula Hartvichová

Diplomová práce

Sociální marketing v cestovním ruchu ve vybraném regionu

Social marketing in tourism in selected region
Anotace:
Diplomová práce se věnuje možnosti využití konceptu sociálního marketingu v cestovním ruchu, konkrétně v regionu Praha a okolí. Jsou zde objasněna základní teoretická východiska pro oblast cestovního ruchu i marketing, více pozornosti je pak věnováno konceptu sociálního marketingu. V praktické rovině pak byla věnována pozornost skutečnosti, nakolik tráví rodiče svůj volný čas se svými malými dětmi …více
Abstract:
The thesis is devoted to the possibility of using the concept of social marketing in tourism, particularly in the region of Prague and its surroundings. The basic theoretical background for tourism and marketing is explained, and more attention is paid to the concept of social marketing. In practical terms, attention was paid to the fact how much parents spend their leisure time with their young children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství