Bc. Petra Malkusová

Diplomová práce

Firemní kultura společnosti FTE automotive Czechia s.r.o.

The Company culture of FTE automotive Czechia s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá firemní kulturou ve výrobní společnosti FTE automotive Czechia s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována především známým teoriím tvorby firemní kultury jejím složkám, formám a strukturám. Následně je zaměřena na strategii a interní komunikaci. V druhé části je detailně popsána strategie společnosti, budování firemní kultury v souladu s hodnotami společnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the corporate culture in production company FTE automotive Czechia Ltd. The thesis is divided into two parts. The first part is devoted primary to known theories of making corporate culture, its ingredients, forms and structures. Subsequently it is focused on strategy and internal communication. In second part is described in details company strategy, building corporate culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní