Theses 

Sociální deviace a protiprávní jednání – Mgr. Veronika Slováková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Mgr. Veronika Slováková

Master's thesis

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Illegal Acts

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku sociálních deviací a jejich manifestací v podobě protiprávního jednání. Přibližuje historická i současná východiska pro hodnocení sociálních deviací a ukazuje jejich aplikaci na fenomén alkoholismu a užívání alkoholu obecně. Stěžejní moment práce pak představuje charakteristika současného sociálního prostředí, jejímž smyslem je vyjádřit kontext problému. Soustředí se na právní úpravu tohoto jevu a kvalifikuje vztah sociální deviace a protiprávního jednání v souvislostech této problematiky.

Abstract: This thesis is focused on social deviation and their manifestation in the form of conduct that is contrary to law. Zooms in historical and contemporary bases for evaluation of social deviance and shows their application to the phenomenon of alcoholism and alcohol use in general. The key moment work represents characteristics of current social environment, whose purpose is to express the context of the problem. It focuses on the regulation of this phenomenon and qualifies the relationship of social deviance and infringement in the context of this issue.

Keywords: sociální deviace, alkoholismus, protiprávní jednání, sociální norma, společnost, normalita, social deviation, alcoholism, illegal acts, social norm, society, normality

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 06:43, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz