Lucie HORNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Lineární motory

Linear machines
Abstract:
Ground transportation system which would reach speeds up to 500 km/h needs to be levitated. For this reason the linear motors are suitable as a propulsion system. The principle of linear motor is explained. The main structural types are briefly described. Then different types of levitation are mentioned. For levitated transportation systems is used attractive or repulsive levitation, these two types …více
Abstract:
Pozemní doprava, která dosahuje rychlostí až 500 km/h musí být levitována. Pro tyto účely se jako pohony využívají lineární motory. V této práci je popsán princip těchto motorů. Ze strukturálního hlediska jsou zjednodušeně popsány nejpoužívanější typy. Levitované dopravní systémy využívají buď přitažlivé nebo odpudivé levitační síly, systémy využívající tyto síly jsou také vysvětleny. Závěrem je shrnut …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Pechánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORNÍKOVÁ, Lucie. Lineární motory. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika