Bc. Lukáš Červenka

Master's thesis

Problémy s hlukem kamionové dopravy - vliv na životní prostředí

Problems with the noise of truck traffic - impact on the environment
Abstract:
V diplomové práci na základě získaných poznatků a z provedených analýz jednotlivých krajů České republiky byla navržena konkrétní doporučení pro lepší využití kamionové dopravy v České republice nebo dokonce jiné alternativy dopravy. Ta by měla vést ke zmírnění hluku na našich silnicích a dálnicích a v jejich okolí, jakož i ke snížení produkce emisí a současně k výraznému zlepšení životního prostředí …more
Abstract:
In the thesis on the basis of lessons learned and the analyses carried out of individual regions of the Czech Republic was proposed specific recommendations for better use of truck transport in the Czech Republic or even other transport alternatives. This should lead to mitigate noise on our roads and highways and in their surroundings, as well as to reduce the production of emissions and at the same …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Mgr. Jiří Amler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní