Bc. Hoa Vu Thu

Bakalářská práce

Predikce počtu pacientů v oblasti revmatologie

Prediction of number of patients in rheumatology
Abstract:
This thesis is focused on prediction of number of hospitalized patients in rheumatology. The most common type of rheumatology disease is Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is not curable, only reducing or fully disapearing of the symptoms is possible. The treatment is very expensive, therefore the health insurance companies need to know the prediction of number of patients. For estimating the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaobírá predikcí počtu hospitalizovaných pacientů nejčastěji se vyskytující choroby v revmatologii, a to revmatiodní artritidou. Revmatiodní artritida je nevyléčitelná nemoc, je možné dosáhnout jen zmírnění až vymizení jejich příznaků. Léčba je však nákladná a proto je pro poskytovatele zdravotní péče důležité znát budoucí počty. K odhadu hospitalizační zátěže se využila extrapolace …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Uher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie