Bc. Ondřej Pilař

Bachelor's thesis

Finanční situace a výkonnost firmy a její vývoj v období 2007-2011

Financial position and performance of the company and its development in the period 2007-2011
Abstract:
V této bakalářské práci, která je rozdělena na 3 části, je na základě teoretických poznatků hodnoceno finanční zdraví podniku Energie – stavební a báňská a.s. V první části jsou stanoveny hlavní cíle této práce a uvedení do problematiky finanční analýzy. Druhou částí je teoretické pojetí rozborů, jsou zde popsány metody a vysvětleny jednotlivé ukazatele. Praktické části jsou následně tyto znalosti …more
Abstract:
In this bachelor thesis, which is divided into 3 parts, the financial health of the company Energie – building and mining a.s. is being evaluated on the theoretical knowledge. In the first part of the thesis, main goals were determined together by introducing the financial analysis. Theoretical analysis is the second part of the thesis, here methods are being described and individual indicators are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2014
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Michal Blahout

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní