Bc. Kateřina Pastuchová

Master's thesis

Finanční a nefinanční analýza klienta leasingové společnosti

Financial and Non-financial Analysis of a Leasing Company Client
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hlavně metodikou a praktickým provedením finanční a nefinanční analýzy klienta leasingové společnosti. Teoreticko-metodologická část obsahuje základní pojmy leasingového trhu a uvedení do problematiky financování u leasingové společnosti. Dále tato část zahrnuje strategickou analýzu pouze jako podklad pro nefinanční a finanční analýzu, metodické provedení těchto analýz a analýzu …more
Abstract:
This diploma thesis mainly deals with methodology and practical implementation of financial and non-financial analysis of a leasing company´s client. Theoretical and methodological part contains basic terms of the leasing market and introducing financing issues at a leasing company. Furthermore, this part includes strategic analysis only as a basis for non-financial and financial analysis, methodical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Oldřich Knaifl, CSc.
  • Reader: Ing. Pavla Dvořáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS