Bc. Anna VALACHOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Evaluační výzkum dopadů Kodexu Charity ČR jako nástroje organizační kultury

The impacts of Code of Charity Czech republic as corporate culture instrument - an evaluation research.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje Kodexu Charity ČR jako nástroje organizační kultury Charit v Olomoucké arcidiecézi. Nejprve se zaměřuje na představení kultury organizace a jejích prvků tak, jak ji nejčastěji zmiňují někteří autoři. K významné etapě kultury organizace patří také téma jejích změn a reakcí pracovníků na tuto změnu. Druhá kapitola svou pozornost přesunuje na Kodex Charity ČR, jemuž připravila …více
Abstract:
This diploma thesis is focusing on Code of Charity Czech Republic as an instrument of organisational culture in Archdiocese of Olomouc. First of all it is concentrating on organisation culture introduction and its elements as frequently mentioned by some authors. The theme of culture organisation changes and staff reactions belongs to a very important phase in this problem. Second chapter transfers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2012
Zveřejnit od: 12. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Jakub Doležel, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALACHOVÁ, Anna. Evaluační výzkum dopadů Kodexu Charity ČR jako nástroje organizační kultury. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.11.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 11. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h09djh h09djh/2
14. 11. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
17. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.