Bc. Adam Odrazil

Diplomová práce

Science centra jako nástroj na podporu výzkumných a inovačních aktivit

Science centers as an instrument supporting research and innovation activities
Anotace:
Diplomová práce „Science centra jako nástroj na podporu výzkumných a inovačních aktivit“ podává přehled o nových institucích neformálního vzdělávání. První část je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti vědy a výzkumu. Hlavní část popisuje science centra, jejich definici, význam a historii. Následně jsou představeny science centra v ČR a vybraná zahraniční evropská science centra. Poslední …více
Abstract:
Master thesis “Science centers as an instrument supporting research and innovation activities” provides an overview of new institutions of informal education. The first part is focused on the description of basic concepts in the field of science and research. The main part describes science centers, its definition, meaning and history. Then are introduced Czech science centers and selected foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta