Radka Doležalová

Diplomová práce

Příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané veřejnou správou

State-funded organizations and trading companies established by a local government
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi zřizovanými a zakládanými veřejnou správou. Práce řeší, zda je trend přeměny příspěvkových organizací na obchodní společnosti v České republice žádoucí. Zda jsou příspěvkové organizace pro zřizovatele efektivnější než obchodní společností zakládané územně samosprávnými celky. Teoretická část je věnována analýzám příspěvkových …více
Abstract:
This thesis deals with state-funded organizations and trading companies established by a local government. The thesis examines whether the trend of transformation of state-funded organizations into trading companies is desirable; whether the state-funded organizations are more efficient for their founders than trading companies set up by local government entities. The theoretical part is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Helena Mitwallyová
  • Oponent: Miloš Matula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76713

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa