Bc. Anežka Niesnerová

Master's thesis

Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Grady

Whole genome sequencing of Treponema pallidum subsp. pallidum strain Grady
Abstract:
V této práci byla sestavena a analyzována celogenomová sekvence bakterie Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Grady. Tato bakterie je patogenem specializovaným na jediného hostitele, kterým je člověk, a vyvolává u něj onemocnění syfilis. Vzhledem k obtížné kultivaci této bakterie in vitro, která dlouhou dobu nebyla možná, používají se k získání informací o tomto druhu metody molekulární biologie …more
Abstract:
In this thesis, a whole genome sequence of bacterium Treponema pallidum subsp. pallidum strain Grady was assembled and analyzed. This bacterium is a pathogen specialized on a single host, a human, and causes disease syphilis. Due to difficult cultivation of this bacterium in vitro, which was not possible for a long time, methods of molecular biology are used to gain information about this species. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2019
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta