Bc. Kateřina Šretrová

Bachelor's thesis

Socializace osob se zrakovým postižením

Socialization of People with Visual Disabilities
Abstract:
Tématem předložené bakalářské práce byla problematika zrakového postižení pro život člověka. Byla zaměřena na možnosti socializace s cílem pomoci zabránit sociálnímu vyloučení osob v důsledku získání postižení zraku. Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat problematiku zrakového postižení a popsat možnosti socializace osob s postižením zraku se zaměřením zejména na sociální rehabilitaci především …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of the visual impairment in human life. It focuses on the possibility of socialization, which has an aim to help prevent the social exclusion of persons who have acquisitioned the visual impairment. The goal of this thesis was to characterize the issue of visual impairment and to describe the possibilities of people with visual impairments with a particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013
Accessible from:: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šretrová, Kateřina. Socializace osob se zrakovým postižením. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN