Jana ŠODKOVÁ

Diplomová práce

Komplexní rehabilitace a tzv. rehabilitační třídy základních škol speciálních

Comprehensive rehabilitation and the rehabilitation class of special primary schools
Anotace:
Práce pojednává o pojetí komplexní rehabilitace z historického i současného hlediska, o možnostech vzdělávání žáků s těžkým či kombinovaným postižením a o metodách rehabilitace a terapiích využívané při vzdělávání těchto žáků. Cílem této práce je analýza komplexního rozvoje jedince s kombinovaným postižením.
Abstract:
Thesis deals with the concept of comprehensive rehabilitation of historical and contemporary terms, about the educational opportunities of students with severe or multiple disabilities and methods of rehabilitation and therapies used in the education of these pupils. The aim of this study is to analyze the comprehensive development of individuals with multiple disabilities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠODKOVÁ, Jana. Komplexní rehabilitace a tzv. rehabilitační třídy základních škol speciálních. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta