Aneta Černá

Bachelor's thesis

Infinitive Clauses in Administrative Style

Infinitive Clauses in Administrative Style
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with infinitive clauses in the administrative style. The main attention is paid to the identification of the function of the infinitive structures from the syntactic point of view and to the frequency of their use. The theoretical part of the work gives details about the system of non-finite structures, with a preferential treatment to the infinitive clauses. The practical …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá infinitivními větami v administrativním stylu. Hlavním cílem je identifikace jednotlivých funkcí infinitivních tvarů z hlediska syntaktické skladby a frekvence výskytu těchto vět. Teoretická část práce popisuje systém nefinitních konstrukcí, zaměřující se výhradně na infinitivní věty. Praktická část je založena na analýze tří anglických textů administrativního stylu …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Černá, Aneta. Infinitive Clauses in Administrative Style. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická