Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

Doctoral thesis

Simulační metoda v rozvoji komunikační kompetence v odborném anglickém jazyce u studentů vyšší odborné školy zdravotnické

Simulation Method for Development of Communicative Competence in English for Specific Purposes in Students of College of Healthcare and Nursing
Abstract:
Disertační práce se zabývá výzkumem rozvoje komunikační kompetence v odborném anglickém jazyce metodou simulace u studentů vyšší odborné školy zdravotnické. Jejím cílem je ověřit použitelnost metody simulace při výuce odborného anglického jazyka k rozvoji komunikační kompetence studentů, posílení jejich aktivního podílu na procesu učení a zjistit postoje studentů k používání této výukové metody. Základem …more
Abstract:
The doctoral dissertation deals with the research carried out in communicative competence development by simulation method in English for Specific Purposes in students of the Brno College of Healthcare and Nursing. The aim of the thesis is to verify the usage of simulation methods for development of communicative competence, increase in students‘ active participation in the learning process and their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta