Denisa Liptáková

Diplomová práce

Švajčiarsko: ekonomika a postavenie na medzinárodnom trhu cestovného ruchu

Švýcarsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ekonomickou situací Švýcarska a jeho postavením na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Hlavním cílem práce je vyhodnotit postavení Švýcarska na mezinárodním trhu cestovního ruchu. První kapitola práce zahrnuje terminologii a teoretické východiska mezinárodního cestovního ruchu. Druhá kapitola obsahuje kromě základní charakteristiky země i analýzu současné ekonomické situace …více
Abstract:
The thesis is focused on the economic situation of Switzerland and its position in the international tourism market. The aim of the thesis is to evaluate the position of Switzerland in the international tourism market. The first chapter of the thesis contains the basic terms and definitions in the area of international tourism. The second chapter deals with general information about Switzerland and …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá ekonomickou situáciou Švajčiarska a jeho postavením na trhu medzinárodného cestovného ruchu. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť postavenie Švajčiarska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Prvá kapitola práce zahŕňa terminológiu a teoretické východiská medzinárodného cestovného ruchu. Druhá kapitola obsahuje okrem základnej charakteristiky krajiny aj analýzu súčasnej ekonomickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Kvítková
  • Oponent: Josef Abrhám

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69225