Martina Janků

Bakalářská práce

An Analysis of Marketing Communication by the Fingers Up Music Festival

An Analysis of Marketing Communication by the Fingers Up Music Festival
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the analysis of marketing communication by the Fingers Up music festival. The aim of this thesis is to suggest recommendations which can lead to increase of festival's attendance. This bachelor thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and is focused on literary research on the topic marketing communication. The second part is the practical …více
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace hudebního festivalu Fingers Up. Cílem práce je navrhout doporučení, která můžou vést ke zvýšení návštěvnosti festivalu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a je v ní vypracována literární rešerše na téma marketingové kumunikace. Druhá část je praktická a je zde provedena analýza marketingové komunikace hudebního …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janků, Martina. An Analysis of Marketing Communication by the Fingers Up Music Festival . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe