Bc. et Bc. Martina Ušatá

Diplomová práce

Mentální reprezentace pojmu závislost u žáků II.stupně ZŠ

Mentální reprezentace pojmu závislost u žáků II.stupně ZŠ
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mentální reprezentaci pojmu závislosti u žáků navštěvující druhý stupeň základní školy. Hlavním cílem je vykreslit, jak žáci druhého stupně základní školy chápu pojem závislost. Práce je rozdělena na teoretickou, empirickou a didaktickou část. V teoretické části jsou shrnuty základní teoretická východiska podstatné pro tuto práci. Empirická část je vytvořena pomocí kvalitativního …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on mental representation of the addiction concept in pupils attending the second stage of elementary school. The main hypothesis is to depict how the pupils of the second stage of elementary school understand the concept of addiction. The thesis is divided into theoretical, empirical and didactic part. The theoretical part summarizes the basic theoretical background essential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta