Eva MRÁZOVÁ

Bakalářská práce

Sociální a právní aspekty předškolní výchovy v ČR

Social and legal aspects of the preschool education in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá předškolní výchovou a mateřskými školami, a to ze dvou hledisek - sociálního a právního. Je zde rozebráno zakotvení předškolní výchovy v právním řádu ČR, zhodnoceny mateřské školy jako příspěvkové organizace a pojednáno o funkcích a jednotlivých typech mateřských škol. Dále je zde pojednáno o komplikacích při umisťování dětí do mateřských škol, finančních nákladech spojených s docházkou …více
Abstract:
The bachelor´s work engages in a preschool education and kindergartens. It deals with the anchorage of the preschool education in the legal order of the Czech republic, it engages in the kindergarten as the institution receiving contributions from the State Budget, it engages in functions of kindergartens and various kinds of kindergartens. There are also mentioned complications with placement of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZOVÁ, Eva. Sociální a právní aspekty předškolní výchovy v ČR. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická