Simona KOLDANOVÁ

Bakalářská práce

Postoj rodičů k současným kurzům kojeneckého a batolecího "plavání"

Parents' attitudes towards contemporary infant and baby swimming courses
Anotace:
Námětem bakalářské práce jsou současné kurzy "plavání" pro kojence a batolata, především z pohledu rodičů. První část práce tvoří teoretická východiska zabývající se oblastmi kojeneckého "plavání". S pomocí odborné literatury je v teoretické části popsán vývoj tzv. "baby plavání", význam a vliv otužování a plavání na zdraví dítěte. Pozornost je věnována metodice kojeneckého "plavání", dále je zde i …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is infant and baby "swimming" courses, especially from the point of view of parents. The first part of the thesis is the theoretical basis for the areas of infant "swimming". The development of so-called "baby swimming", the importance and influence of hardening and swimming on the health of the child are described in the theoretical part. Attention is paid to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Vaněčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLDANOVÁ, Simona. Postoj rodičů k současným kurzům kojeneckého a batolecího "plavání". Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp.