Vladimír Glac

Bakalářská práce

Stavebně technologický postup pro provádění šikmé střechy

Construction technological process of the sloping roof assembling
Anotace:
GLAC, Vladimír. Stavebně technologický postup provádění šikmé střechy. Ostrava, 2020. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí bakalářské práce Ing. Filip Čmiel, Ph.D. Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení třípodlažního bytového domu a stavebně technologický postup …více
Abstract:
Glac, Vladimir. Construction technological process of the sloping roof assembling. Ostrava, 2020. Bachelor thesis. University of Mining – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering. Head of Bachelor's Thesis Ing. Filip Čmiel, Ph.D. The subject of the bachelor thesis is the preparation of project documentation for the building permit of a three-storey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Filip Čmiel
  • Oponent: Nikola Vavřínová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava