Bc. Jiří Vataha

Master's thesis

Fundamentální a technická analýza - jejich využívání v pozičním obchodování

Fundamental and technical analysis - their aplicability in position trading
Abstract:
V této diplomové práci se věnuji problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální. V teoreticko-metodologické části se zároveň zabývám i ostatními hojně využívanými analýzami na akciových trzích, ovšem podrobněji jen dvěma výše zmíněným. Aplikací těchto analýz, v praktické části této závěrečné práce, vyhodnocuji rozdíly ve výnosnosti obou analýz, potažmo i rozsáhlost …more
Abstract:
In my thesis I will be addressing the problems of stock investment analysis, particularly technical and fundamental. In the theoretical-methodological part I also address other, frequently applied analyses in stock markets, although in detail only the two above mentioned subjects are discussed. With the application of these analyses, I will evaluate, in the practical part of my thesis, the differences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní