Theses 

Zaměření skutečného provedení stavby naučné in-line stezky v k. ú. Bukovec – David Byrtus

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David Byrtus

Bakalářská práce

Zaměření skutečného provedení stavby naučné in-line stezky v k. ú. Bukovec

Surveying of Real Construction of Educational In-line Skating Trails in c. u. Bukovec.

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného provedení stavby naučné in-line stezky v k. ú. Bukovec. Úvod práce se zaměřuje na problematiku dokumentace skutečného provedení stavby a geodetických základů České republiky. Dále jsou zde popsány technologie GNSS a metody měření. Následuje část, která se zabývá popisem stavby a její lokalitou, rekognoskací, popisem použitých metod měření, přístrojů, zpracováním naměřených dat v počítačových softwarech a tvorbou účelové mapy. Výsledkem bakalářské práce je vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Abstract: The bachelor thesis deals with surveying the actual construction of the educational in-line skating trail in c. d. Bukovec. The first half of the thesis consists of the theoretical part, which focuses on the documentation of the actual construction and geodetic bases of the Czech Republic. The section further describes GNSS technologies and measurement methods. The second half of the thesis follows with the practical part. It describes the construction itself, its location and examination. The section also describes the measurement methods and devices, and last, but not least, data processing in computer software. The thesis results in creating a practical map, which shows the planimetry and altimetry of the in-line skating trail.

Klíčová slova: zaměření skutečného provedení stavby, GNSS, tachymetrie, účelová mapa polohopisu a výškopisu, podélný profil.

Keywords: surveying actual construction, GNSS, tacheometry, planimetric and altimetric map.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Rostislav Dandoš
  • Oponent: Petr Jadviščok

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz