Bc. Martin Šišpera

Diplomová práce

Sdílená ekonomika a chování spotřebitele

Sharing economy and consumer behavior
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je identifikace a komparace hodnot uživatelů sdílené ekonomiky s českou společností. První část je zaměřená na teoretický přehled o sdílené ekonomice a motivaci lidí na její účasti. Ve druhé části je představen koncept hodnot, hodnotových orientací a způsob měření hodnot podle Schwartze. Třetí kapitola objasňuje metodologii dotazníkového šetření s následným postupem zpracování …více
Abstract:
The goal of the thesis is to identify and compare values of participants in sharing economy with values of Czech society. The first part is concentrated on theoretical knowledge about sharing economy and moti-vation of participants. In the second part are outlined the concept of values, value orientations and an approach of measuring of values according to Schwartz. The third part describes methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta