Terezie NOGOLOVÁ

Bakalářská práce

Vliv anexe Krymu a ukrajinského konfliktu na vztahy Ruska a USA

The impact of the annexation of the Crimea and the Ukrainian conflict on the relations between Russia and the USA
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Vliv anexe Krymu a ukrajinského konfliktu na vztahy Ruska a USA" pojednává o krocích, které provádělo Rusko a Spojené státy americké vůči Ukrajině v období od roku 2013 do roku 2017. Účelem této bakalářské práce je tedy analyzovat vztahy těchto dvou světových velmocí ve vztahu k Ukrajině v kontextu událostí, které na tomto území nastaly v období od protestů zvaných Euromajdan …více
Abstract:
The bachelor thesis called "The influence of annexation of Crimea and Ukrainian conflict on relations between Russia and the USA" deals with the steps taken by Russia and the United States of America towards Ukraine in the period from 2013 to 2017. The purpose of this bachelor thesis is to analyze the relations of these two world super powers in relation to Ukraine in the context of the events that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Martin Solik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOGOLOVÁ, Terezie. Vliv anexe Krymu a ukrajinského konfliktu na vztahy Ruska a USA. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta