Bc. Barbora Provazníková

Master's thesis

Motivace a stimulace zaměstnanců ve vybraném podniku

Motivation and stimulation of employees in a selected company
Abstract:
Abstrakt V diplomové práci je řešena problematika motivace a stimulace zaměstnanců. Zpracovávané téma představuje významný přínos v rozvoji současných i budoucích podnikatelských aktivit podniku v oblasti řízení lidských zdrojů. V první části jsou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o třech vybraných problémech motivace a stimulace. Konkrétně o nefinanční motivaci, hodnocení zaměstnanců …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the motivation and stimulation of employees. This topic represents a significant contribution to the development of current and future business activities in the field of human resources management. In the first part, the available information on three selected problems of motivation and stimulation is collected and analyzed. Specifically, non-financial motivation, staff …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní