Mgr. Marcela Leugnerová

Doctoral thesis

The influence of social effectiveness on the construct-related validity of assessment center

The influence of social effectiveness on the construct-related validity of assessment center
Abstract:
Dizertační práce se zaměřuje na prozkoumání vlivu sociální efektivity uchazečů na hodnocení jejich výkonu během výběrového řízení. Prvním cílem práce je ověřit přímý vliv dvou konstruktů reprezentujících sociální efektivitu (self-monitoringu, SM; schopnosti identifikovat požadavky situace, SIPS) na hodnocení výkonu účastníků assessment centra (AC). Druhým cílem, který práce má, je ověření existence …more
Abstract:
The doctoral thesis is focused on the research of influence of social effectiveness construct in selection methods. The first aim of the thesis is to verify the direct influence of two representatives of social effectiveness (self-monitoring, SM; Ability to Identify Criteria, ATIC) on the performance evaluation in the assessment center (AC). The second goal is to examine the moderating effect of social …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií