Bc. Denisa Freithová

Diplomová práce

Percipované kompetence žáků 2. stupně ZŠ při práci s digitálními technologiemi

Perceived competencies of elementary school pupils when working with digital technologies
Anotace:
Magisterská diplomová práce je zaměřena na percipované kompetence žáků 2. stupně základních škol při jejich práci s digitálními technologiemi. Věnována je pozornost vybraným prediktorům, které jsou součástí dotazníkového šetření. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, mezi které se řadí digitální gramotnost, kompetence a technologie. Dále se věnuji …více
Abstract:
This master’s thesis is focused on perceived competencies of elementary school’s pupils when they are working with digital technologies. It is focused on chosen predictors which are part of the survey. The work has a theoretical-empirical character. The theoretical part deals with the definition of basics concepts, such as digital literacy, competencies, and technologies. Next, this thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta