Bc. Radek Kopecký

Bachelor's thesis

Komparace efektivity investic do silniční a železniční infrastruktury

Comparison of the effectiveness of investments in road and rail infrastructure
Abstract:
V bakalářské práci je zkoumána efektivita investic do silniční a železniční infrastruktury. První část práce se zaměřuje na popsání teoretického pozadí problematiky efektivity investic do infrastruktury. Jsou představeny různé pohledy na pojem efektivity investic a je jednoznačně identifikován pohled použitý v této práci. V dalších částech práce jsou analyzována veřejně dostupná data ve formě časových …more
Abstract:
The thesis examined the effectiveness of investment in road and rail infrastructure. The first part aims to describe the theoretical background of the issue of effectiveness of investments in infrastructure. There are presented different views on the concept of the effectiveness of investments and the view used in this work is uniquely identified. In other parts of the work publicly available data …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Radiměřský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta