Nela PEŠTÁLOVÁ

Bakalářská práce

Úroveň znalostí žáků základní školy v oblasti ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí na území okresu Třebíč

Level of sphere- of- knowledge of primary school pupils in population protection in emergency situations in the district Třebíč
Anotace:
Ochrana člověka za mimořádných událostí je jedno z témat, kterému se dnes opět dostává větší pozornosti a jeho výuka se intenzivně podporuje. Velkou zásluhu na tom má Hasičský záchranný sbor České republiky, který v rámci přípravy obyvatelstva vytváří řadu aktivit. Mimo jiné se podílí například na tvorbě naučných knih, brožur, videí a pracovnách listů pro školy. V současné době probíhá výuka a vzdělávání …více
Abstract:
Protecting people from emergencies is one of the topics that will return to great attention today and its teaching is intensively used. The fire brigade of the Czech Republic has a great deal of credit for this, which uses its activities in the preparation of the population, such as creating or participating in the creation of learned books, brochures, photographs and worklists for schools. At present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠTÁLOVÁ, Nela. Úroveň znalostí žáků základní školy v oblasti ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí na území okresu Třebíč. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses haiwf2 haiwf2/2
2. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 6. 2020
Bulanova, L.
5. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.