Bc. Michaela Fatková

Diplomová práce

Vliv dyskalkulie na vzdělávání žáka na 2. stupni základní školy

The Impact of Dyscalculia on Education of Junior Secondary School Pupils
Anotace:
Diplomová práce Vliv dyskalkulie na vzdělávání žáka na 2. stupni základní školy se věnuje tématu popisu matematických obtíží u žáků s dyskalkulií/dyskalkulickými obtížemi na 2. stupni základní školy a objasněním systému podpory cílové skupiny ve vzdělávání ve všech předmětech, případně poskytnutím reedukační péče. Cílem diplomové práce je analýza podmínek vzdělávání žáků na 2. stupni základní školy …více
Abstract:
Master thesis The Impact of Dyscalculia on Education of Junior Secondary School Pupils is devoted to the topic of description of mathematical difficulties in pupils with dyscalculia/dyscalculic difficulties at the Junior Secondary School and to the clarification of the system of supporting the target group in all subjects, alternatively it focuses on the provision of reeducation care. The aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta