Lucie MAREŠOVÁ

Bakalářská práce

Marketingové komunikace destinace cestovního ruchu Lázně Františkovy Lázně a.s.

Marketing Communication of Tourism Destination Lázně Františkovy Lázně a.s.
Anotace:
Bakalářské práce s názvem Marketingové komunikace destinace cestovního ruchu Lázně Františkovy Lázně a.s. pojednává o marketingové komunikaci této lázeňské společnosti. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti cestovního ruchu a lázeňství zaměřené na historii, aktuální trendy, legislativní změny a marketing. V praktické části jsou popsány marketingové komunikace společnosti Lázně Františkovy …více
Abstract:
This Bachelor?s Thesis entitled ?Marketing Communication of Tourism Destination Lázně Františkovy Lázně a.s. is devoted to marketing communication of this spa company. In theoretical part are summarized information from travel & spa tourism focused on histo-ry, actual trends, legal changes and marketing. Practical part contains description of mar-keting communication company Lázně Františkovy Lázně …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠOVÁ, Lucie. Marketingové komunikace destinace cestovního ruchu Lázně Františkovy Lázně a.s.. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe