Patrik Dobranský

Diplomová práce

Návrh řešení statické dopravy a organizace dopravy v sídlišti Norská v Olomouci

Solution Proposal for Static Traffic and Traffic Organization in the Urban Settlement Norska of Olomouc
Anotace:
Obsahem diplomové práce je vypracování tří variant návrhů řešení statické dopravy a organizace dopravy v sídlišti Norská v Olomouci. Součástí variant je návrh nových parkovacích a odstavných ploch, rekonstrukce stávajících parkovacích a odstavných ploch, návrh bezobslužného parkovacího domu, návrh automatických parkovacích domů s automatickými parkovacími systémy, návrh nových komunikací pro pěší, …více
Abstract:
The aim of my thesis is to develop three outlines of static traffic solution and traffic arrangements within dense residental area Norská in Olomouc. Each design comes up with a layout of new parking and utility spaces (along with adjustment of the current situation), scheme of automated parking house with built-in parking systems, projects depicting new pedestrian walkways and relocation of a bicycle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Karel Zeman
  • Oponent: Martin Luňáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava