Ing. Kamil SEDLÁK

Disertační práce

Vliv syntetizovaného paprsku na proudění rozeviratelném difuzoru

Influence of synthetic jet at the diffuser flow in the openable diffuser
Anotace:
Stěžejním úkolem této práce je získat povědomí o řízení mezní vrstvy vznikající v rovinném difuzoru syntetizovaným paprskem. Zkoumán je vliv řízení mezní vrstvy na vybrané proudové charakteristiky. Především jde o gradient statického tlaku, rozložení výstupní rychlosti reprezentované rychlostním profilem, sledovanou veličinou je též účinnost difuzoru, která je vyjádřena prostřednictvím energetického …více
Abstract:
The main task of this work is to acquire knowledge regarding the control of the boundary layer that originates in a planar diffuser with a synthetic jet; the influence on the boundary layer control of selected stream characteristics was researched. This primarily concerns the static pressure gradient, the allocation of the output speed represented by the velocity profile and the monitored value, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁK, Kamil. Vliv syntetizovaného paprsku na proudění rozeviratelném difuzoru. Plzeň, 2013. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní