Theses 

Didaktická funkce pomůcek Montessori pedagogiky – Mgr. Zuzana Hubeňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Zuzana Hubeňáková

Bakalářská práce

Didaktická funkce pomůcek Montessori pedagogiky

Didactic function of the aids Montessori Education

Anotace: Bakalářská práce Didaktická funkce pomůcek Montessori pedagogiky se v teoretické části zaměřuje jak na montessoriovské pomůcky a materiál, tak také na hlavní principy Montessori pedagogiky – princip svobody a samostatnosti, polarizace pozornosti, senzitivní fáze vývoje a pedagogicky připravené prostředí. Praktická část vychází z dotazníkového šetření mezi pedagogy a vychovateli Montessori pedagogiky a strukturovaného interview s dětmi z MŠ Montessori. Výzkum je zaměřen na didaktickou funkci pomůcek Montessori pedagogiky.

Abstract: Bachelor thesis of Didactic function aids of the Montessori education is in the theoretical part focusing on the Montessori tools and supplies and also on the main principles of Montessori education – principles of freedom and independence, polarization of attention, sensitive phases of development and educationally prepared areas. The practical part results from a questionnaire survey among pedagogues and educators of Montessori education and structured interviews with children from Montessori kindergarten. Research is focused on didactic function aids of the Montessori education.

Klíčová slova: alternativní vzdělávání, Montessori pedagogika, Marie Montessori, princip svobody a samostatnosti, senzitivní fáze alternative education, Montessori education, Maria Montessori, principle of freedom and independence, sensitive phases of development, polarization of attention, prepared environment, Montessori aids, didactic material vývoje, polarizace pozornosti, připravené prostředí, Montessori pomůcky, didaktický materiál

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz