Mgr. Marek Bryša

Bakalářská práce

Tvorba agentových a systémově-dynamických simulátorů pro podporu výuky Mikroekonomie I

Agent-based Computational and System Dynamics Simulators for E-learning of Microeconomics Principles
Anotace:
Cílem této práce je analýza síťového marketingu z ekonomického pohledu, zejména šíření prodejní sítě a vlastností prodejců, dále odvození příjmových a nákladových funkcí provozovatele sítě. Byl zvolen konkrétní systém používaný firmou Oriflame. Metodou je vytvoření agentového modelu, běh simulací na něm a interpretace získaných dat pomocí ekonometrických a statistických nástrojů. Ukázalo se, že výdělková …více
Abstract:
The objective of this thesis is the analysis of the economic aspects of multi-level marketing, namely of the spreading process of the sale network, properties of the sellers and the derivation of revenue and cost functions of the network's operator. A specific system used by Oriflame, Czech Republic has been chosen. The method used is creation of an agent-based model, running of simulations and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie