Simona Macková

Diplomová práce

Makroekonomická analýza s využitím postupů prostorové ekonometrie

Macroeconomic Analysis with Spatial Econometric Approaches
Anotace:
Prostorová ekonometrie může přinést užitečný přístup k makroekonomické analýze regionálních dat. Tato diplomová práce nastiňuje vhodné modely průřezových dat zohledňující jejich geografickou polohu. Pro analýzu je využívána relace sousednosti. Vztah sousedství mezi regiony je vyjádřen pomocí matice prostorových vah. Zaměřujeme se na testy prostorové autokorelace a uvádíme postupy hledání vhodného prostorového …více
Abstract:
Spatial econometrics can bring a useful approach to macroeconomic analysis of regional data. This thesis delineates suitable cross-section data models regarding their geographical location. Neighbourhood relation is used for the analysis. The relation of neighbourhood among the regions is expressed using spatial weight matrix. We focus on spatial autocorrelation tests and introduce processes of finding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Formánek
  • Oponent: Petra Tomanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69889