Bc. Nikola Szalayová

Diplomová práce

Sociálne podnikanie v sektore HORECA

Social entrepreneurship in the HORECA sector
Abstract:
The thesis deals with the topic of social entrepreneurship in the HORECA sector in the capital city of Prague. The main goal is to clarify the specifics of social entrepreneurship, and to analyze in social cafes in Prague based on the obtained data using controlled interviews. The work is divided into three parts. In the first theoretical - methodological is defined the basic terminology, which is …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá témou sociálneho podnikania v sektore HORECA v hlavnom meste Praha. Hlavným cieľom je objasniť špecifiká sociálneho podnikania, a na základe získaných dát pomocou riadených rozhovorov previesť rozbor v sociálnych kaviarňach na území Prahy. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej teoreticko – metodologickej je definovaná základná terminológia, ktorá súvisí so sociálnym podnikaním …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/zn1es/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství