Ing. Petra Jeřábková

Bakalářská práce

Komunitní plánování sociálních služeb

The community planning of social services
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Komunitní plánování sociálních služeb. Práce se zaměřuje na komunitní plánování a existující komunitní plán v Karlových Varech. Cílem práce je zhodnotit stávající komunitní plán, zjistit, zda byla při jeho tvorbě provedena skutečně relevantní analýza potřeb uživatelů a zda do jeho tvorby byli zapojeni uživatelé i poskytovatelé služeb. Informace použité v práci jsem získala …více
Abstract:
The subjekt of my bachelora work is Community plan of social services. The project is focused on community planning and existed community plan in Karlovy Vary. The goal of the project is evaluate the current community plan, find out whether really relevant analysis of users‘s needs was made by creation of the plan and whether users and providers were participated in creation of the plan. The information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michaela Šlégrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní