Theses 

Komunitní plánování sociálních služeb – Ing. Petra Jeřábková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Petra Jeřábková

Bakalářská práce

Komunitní plánování sociálních služeb

The community planning of social services

Anotace: Tématem mé bakalářské práce je Komunitní plánování sociálních služeb. Práce se zaměřuje na komunitní plánování a existující komunitní plán v Karlových Varech. Cílem práce je zhodnotit stávající komunitní plán, zjistit, zda byla při jeho tvorbě provedena skutečně relevantní analýza potřeb uživatelů a zda do jeho tvorby byli zapojeni uživatelé i poskytovatelé služeb. Informace použité v práci jsem získala na základě studia odborné literatury a dále na základě dat zjištěných prostřednictvím rozhovorů s uživateli a poskytovateli sociálních služeb.

Abstract: The subjekt of my bachelora work is Community plan of social services. The project is focused on community planning and existed community plan in Karlovy Vary. The goal of the project is evaluate the current community plan, find out whether really relevant analysis of users‘s needs was made by creation of the plan and whether users and providers were participated in creation of the plan. The information applied in the project I have acquired on the base of professional literature’s learning and then on the base of data that were discovered through interview with users and with providers of social services.

Klíčová slova: Komunitní plánování sociálních služeb, The community plan of social services, komunita, community, komunitní práce, community work, komunitní péče, community care, komunitní plán, community plan

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michaela Šlégrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 19:10, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz