Theses 

Chráněné bydlení osob s mentálním postižením v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením – Bc. Lenka Mazánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Mazánková

Diplomová práce

Chráněné bydlení osob s mentálním postižením v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením

Sheltered housing for people with mental disabilities in housing for persons with healthy disabilities

Anotace: Bc. Mazánková, Lenka. Chráněné bydlení osob s mentálním postižením v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální, 2014. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. Diplomová práce analyzuje jedince se zdravotním postižením, kteří využívají chráněného bydlení v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením.

Abstract: Bc. Mazánková Lenka. Sheltered housing for people with mental disabilities in housing for persons with healthy disabilities: Diploma thesis. Brno: Masaryk University, faculty of Educatin, Special Department, 2014. Supervizor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. Diploma thesis analyzes the individuals with health disabilities who are using sheltered housing.

Klíčová slova: Mentální postižení, sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora, pracovní uplatnění, začleňování. Mental disabilities, social services, home for people with health disabilities, sheltered housing, support, finding employment, integrating.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz