Theses 

Francouzská vesmírná politika a vývoj jejího financování – Bc. Radka Wzošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radka Wzošová

Bakalářská práce

Francouzská vesmírná politika a vývoj jejího financování

French Space Policy and the Development of its Budgeting

Abstract: The goal of the submitted thesis: “French space policy a the development of its budgeting” is to identify the main program´s objectives of the French space policy and its funding sources. The first part focuses on the description of the objectives, instruments and bearers of French space policy. In the second part I describe the financing structure of the French Space Policy and the financing structure of space policies of other countries (USA). In the last section then I analyze the strengths and weaknesses and the potential risks associated with the future development of French space policy at both national and international levels.

Abstract: Predmetom bakalárskej práce „Francúzska vesmírna politika a vývoj jej financovania“ je identifikovať hlavné programové ciele francúzskej vesmírnej politiky a zdroje jej financovania. Prvá časť je zameraná na popis cieľov, nositeľov a nástrojov francúzskej vesmírnej politiky. V druhej časti charakterizujem štruktúru financovania francúzskej vesmírnej politiky a popisujem štruktúru financovania vesmírnych politík iných štátov( USA). V poslednej časti následne analyzujem slabé a silné stránky ako aj prípadné riziká spojené s budúcim vývojom francúzskej vesmírnej politiky a to jak na národnej tak na medzinárodnej úrovni.

Klíčová slova: Francúzsko, vesmír, vesmírna politika, vývoj vesmírnej politiky, vesmírne systémy, vesmírny priemysel, financovanie, CNES, ESA, NASA, Spojené štáty americké, France, space, space policy, the development of space policy, space systems, space industry, finance, United States of America

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz