Bc. Radka Wzošová

Bakalářská práce

Francouzská vesmírná politika a vývoj jejího financování

French Space Policy and the Development of its Budgeting
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “French space policy a the development of its budgeting” is to identify the main program´s objectives of the French space policy and its funding sources. The first part focuses on the description of the objectives, instruments and bearers of French space policy. In the second part I describe the financing structure of the French Space Policy and the financing structure …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Francúzska vesmírna politika a vývoj jej financovania“ je identifikovať hlavné programové ciele francúzskej vesmírnej politiky a zdroje jej financovania. Prvá časť je zameraná na popis cieľov, nositeľov a nástrojov francúzskej vesmírnej politiky. V druhej časti charakterizujem štruktúru financovania francúzskej vesmírnej politiky a popisujem štruktúru financovania vesmírnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta