Mgr. Soňa BÍLKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika úmrtí mimo zdravotnická zařízení z pohledu zdravotnické záchranné služby

The issue of the Bereavement outside Medical Facilities from the point of view of Emergency Medical Services
Anotace:
Autorka se ve své teoretické bakalářské práci zaměřuje na problematiku úmrtí mimo zdravotnická zařízení z pohledu zdravotnické záchranné služby. Shromáždila a prostudovala dostupné informace k tomuto tématu, jejich právní rámec, povinnosti a doporučení z nich vyplývající. Zaměřila se na forenzní problematiku. Cílem práce je vytvořit jednoduchý doporučený postup pro lékařské i nelékařské posádky Zdravotnické …více
Abstract:
The author in her theoretical thesis focused on the issue of deaths outside health facilities from the perspective of emergency medical services. The author gathered and studied the available information on this subject, their legal framework, the obligations and recommendations resulting from them. She focused on forensic issues. The aim of this work is to create a simple recommended procedure for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLKOVÁ, Soňa. Problematika úmrtí mimo zdravotnická zařízení z pohledu zdravotnické záchranné služby. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta