Mgr. Soňa BÍLKOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika úmrtí mimo zdravotnická zařízení z pohledu zdravotnické záchranné služby

The issue of the Bereavement outside Medical Facilities from the point of view of Emergency Medical Services
Abstract:
Autorka se ve své teoretické bakalářské práci zaměřuje na problematiku úmrtí mimo zdravotnická zařízení z pohledu zdravotnické záchranné služby. Shromáždila a prostudovala dostupné informace k tomuto tématu, jejich právní rámec, povinnosti a doporučení z nich vyplývající. Zaměřila se na forenzní problematiku. Cílem práce je vytvořit jednoduchý doporučený postup pro lékařské i nelékařské posádky Zdravotnické …more
Abstract:
The author in her theoretical thesis focused on the issue of deaths outside health facilities from the perspective of emergency medical services. The author gathered and studied the available information on this subject, their legal framework, the obligations and recommendations resulting from them. She focused on forensic issues. The aim of this work is to create a simple recommended procedure for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÍLKOVÁ, Soňa. Problematika úmrtí mimo zdravotnická zařízení z pohledu zdravotnické záchranné služby. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta