Bc. Karolína Živná

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity pro žáky s mentálním postižením

Leisure time activities for pupils with intellectual disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami pro žáky s mentálním postižením. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak žáci s mentálním postižením tráví volný čas a do jaké míry využívají nabídku volnočasových aktivit. Bakalářská práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola obsahuje charakteristiku mentálního postižení, klasifikaci postižení podle MKN-10, příčiny vzniku postižení neboli …více
Abstract:
The bachelor thesis is about leisure time activities for pupils with intellectual disabilities. The main aim of this work was to find out how pupils with intellectual disabilities spend free time and how much they use the offer of leisure time activities. This bachelor thesis is divided to three chapters. First chapter contain characteristics of intellectual disability, classification of disability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Viktorin
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Eva Dostalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta