Bc. Andrea Procházková

Bachelor's thesis

Google Analytics a jeho role při zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Google Analytics and its role in increasing the efficiency business processes
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na použití nástroje Google Analytics a jeho významu při zvýšení efektivnosti vybraného webu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, tykající se internetového marketingu a webové analytiky, především pak popis nástroje Google Analytics. Následně jsou v praktické části analyzovány jednotlivé přehledy Google Analytics v konkrétní společnosti s návrhem optimálního …more
Abstract:
This bachelors thesis is focused on the use of Google Analytics tool and its importance in increasing the efficiency of the selected web site. The basic conception referring to internet marketing and web analytics is defined in the theoretical part, especially the description of the tool Google Analytics. Consequently, in the practical part, there are analyzed individual reports of Google Anlalytics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Šipka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting